Psykolog Kristiansand

Psykologene

Psykologene i SPIRE er medlemmer i Norsk psykologforening og forplikter seg til å følge prinsipperklæring for Norsk psykologforening. Felles for psykologene er et sterkt faglig engasjement og en opptatthet av å drive god og virksom psykoterapi. 

Psykolog Kristiansand
Tor André Fjellstad, psykologspesialist MNPF

Tor André er grunnlegger og daglig leder i SPIRE Psykologtjeneste. Han er utdannet ved Universitetet i Århus og Universitet i Bergen, og har siden endt utdannelse i 2010 arbeidet ved flere avdelinger på Sørlandet sykehus, som bedriftspsykolog i Stamina helse og som teamleder i Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Han har fullført et 5-årig spesialistløp, og er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i voksnes psykiske helse.

 

Tor André er levende opptatt av å drive god psykoterapi og motiveres av å se mennesker vokse. Han har en særlig interesse for relasjonelle og følelsesmessige utfordringer, og vektlegger det mellommenneskelige møtet i terapien. Tor André er i gang med spesialistutdannelse nummer to ved Norsk karakteranalytisk institutt, og kan i den forbindelse tilby langtidsterapi til redusert pris.​ Han har ellers kurs i traumebehandlingen EMDR, intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) og motiverende intervju-metodikken (MI). 

Som eneste psykolog i SPIRE med refusjonsordning, tilbyr han kun langtidsterapi til pasienter med henvisning.

Psykologer i Kristiansand
Henrik Michael Johansen, psykolog MNPF

Henrik har sin utdannelse fra Aalborg Universitet. Han kommer opprinnelig fra Danmark, men har siden 2013 bodd og arbeidet i Norge. Han har omfattende erfaring i arbeid med barn og unge, i tillegg til erfaring fra psykisk helsevern for voksne. I tillegg har han drevet en privatpraksis i Danmark, med bredt nedslagsfelt. I møtet med klientene lytter han til deres ønskemål, behov og tidligere erfaringer, som sammen med psykologisk kunnskap danner grunnlaget for terapien. Han har videreutdannelse i både psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi, i tillegg til at han snart har godkjent spesialiteten både i psykoterapi og i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

 

Henrik har i tillegg til det kliniske en interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi, som gjenspeiles i hans mangeårige erfaring som leder. Om du eller din bedrift er i behov av bistand til konflikthåndtering, omstillingsprosesser, coaching og veiledning, eller andre organisasjonspsykologiske oppgaver i privat og offentlig sektor, vil han kunne bistå dere med dette.

Image by Sven Kucinic
Oscar André Berg, psykolog MNPF

Oscar André er utdannet ved NTNU og universitetet i Århus. Han har flere års erfaring fra arbeid med mennesker i krise, og med relasjonelle og følelsesmessige vansker. Oscar André er opptatt av hva det er som former mennesker til de vi blir, ved å forstå nåtiden i lys av de livserfaringer vi har. Metodisk interesserer han seg for skjematerapi og kognitiv terapi, og er særlig opptatt av behandling av angstlidelser. Han har påbegynt  en 5-årig spesialistutdanning i psykoterapi. Til daglig jobber han i psykisk helsevern for voksne, med mennesker med et bredt spekter av utfordringer og vansker.

Oscar André arbeider i SPIRE fortrinnsvis tirsdag ettermiddag og kveld.

Fotografen er på vei!

Mannen kameraet tar bilde fotograf
Helene Wie Ludvigsen, psykolog MNPF

Helene er utdannet ved Universitetet i Tromsø og Københavns universitet. Hun har siden 2014 jobbet i spesialisthelsetjenesten der hun har særlig erfaring med mennesker i kriser og i akutte, psykologiske vansker. Hun spesialiserer seg i klinisk voksenpsykologi og jobber på dagtid med utredning og behandling av mennesker med psykoselidelser. Helene har en eklektisk tilnærming til terapi, hvor hun tilpasser terapien til dine ønsker og behov. I samarbeid med deg, søker hun å forstå og bistå deg i hvordan du kan arbeide med det som er vanskelig for deg.

Helene jobber i SPIRE på tirsdager og torsdag ettermiddag.

Fotografen er på vei!

Fotograf

Fotografen er på vei!

Marte Edvartsen, psykolog MNPF

Marte er utdannet ved universitetet i Oslo, høgskolen i Innlandet og i Universitetet i Aarhus, og ble ferdig våren 2016. Siden da har hun arbeidet i spesialisthelsetjenesten for voksne. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av ulike angstlidelser, og 4-dagers-modellen. For tiden er hun i gang med spesialiseringsforløp innen psykoterapi, en retning som heter Emosjonsfokusert terapi. Denne metoden går ut på å utforske, søke å forstå, og endre vanskelige og fastlåste følelser på en empatisk måte. Hun har troen på at man lettere beveger seg når man føler seg trygg og forstått.

Marte jobber i SPIRE torsdag ettermiddag og kveld.

Vintage Kamera

Fotografen er på vei!

Natalia Cieslinska, psykolog MNPF

Natalia kommer opprinnelig fra Polen og er utdannet ved Universitetet i Gdansk. Hun har siden 2011 jobbet i offentlig helsevesen, og har særlig kompetanse på rus- og avhengighetsbehandling. Hun er i ferd med å ferdigstille spesialistutdannelsen i rus- og avhengighetspsykologi. I tillegg til hennes kompetanse på avhengiget, har hun en toårig videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi, som gjør henne godt egnet til å møte et bredt spekter av utfordringer og vansker, blant annet traumeproblematikk.

 

I møtet med klienter er hun opptatt av at det skal føles trygt å snakke med henne, og hun vektlegger relasjonens betydning, så du kan kjenne deg møtt, sett og hørt. Hun bruker en eklektisk tilnærming, slik at terapien blir best mulig tilpasset dine behov

 

Natalia jobber fortrinnsvis med e-terapi og tar gjerne imot polsktalende pasienter. 

ta bilder

Fotografen er på vei!

Hans Jørgen Aaslie Hansen, psykolog MNPF

Hans Jørgen Aaslie Hansen er utdannet ved NTNU og universitetet i Århus. Spesialfeltet hans er behandling av angstlidelser, fobier, bekymringslidelse/GAD og tvangslidelse/OCD, både hos voksne og barn. Tidligere har han blant annet jobbet med 4-dagers behandling av OCD i Bergen (for barn og voksne) og 1 ukes behandling av sosialangst ved DPS Strømme. Metodisk interesserer Hans Jørgen seg for kognitiv terapi. Han er opptatt av å tilby virksom og effektiv terapi, tilpasset pasientenes behov. Hans Jørgen har jobbet i spesialisthelsetjenesten siden 2012. For tiden er han i gang med spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi.

Hans Jørgen jobber i SPIRE onsdag ettermiddag og kveld

Hånd Holding kameralinsen

Fotografen er på vei!

Thea Kaland Ingebretsen, psykolog MNPF

Thea er utdannet ved Universitetet i Bergen, og ble ferdig våren 2020 og har siden da jobbet i spesialisthelsetjenesten for voksne. Hun har erfaring med utredning og behandling av ulike angstlidelser, 4-dagers modellen, kognitiv atferdsterapi og arbeid med barn og unge. Interessen for for psykoterapi gjenspeiles i valget av spesialiseringsforløp, hvor hun har valgt en fordypining i emosjonsfokusert terapi (EFT). Thea har interesse for arbeid med et bredt spekter av problemstillinger, blant annet angst, depresjon, stress, samliv og selvbildeproblematikk. Sammen med deg ønsker hun å utforske, etablere relasjon og trygghet i terapirommet, samt tilby verktøy som kan hjelpe deg i hverdagen. Hun tilpasser behandlingen til den enkelte, og benytter tankegods fra blant annet kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og emosjonsonsfokusert behandling.

Thea jobber i SPIRE onsdag ettermiddag og kveld.

photo~~POS=TRUNC Setup

Fotografen er på vei!

Karolina Dorna, psykologspesialist MNPF

Karolina er utdannet ved Universitet i Poznan i Polen og er spesialist i voksenpsykologi. Hun har bred erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten for voksne, herunder arbeid med relasjonelle vansker, depresjon, angstlidelser, tvangslidelser, livskriser og utbrenthet. Hun er særlig interessert i traumebehandling, for å gjøre selv vonde og tilsynelatende umulige opplevelser om til noe meningsfullt og forståelig. Hun kan hjelpe deg med å oppdage og forstå mer av deg selv, bedre kontakten med grunnleggende følelser og behov, gi mening til de, samt å finne nye måter å håndtere det som er utfordrende og vanskelig. For Karolina er det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt, og at terapien er nyttig og relevant. Karolina har god erfaring med å jobbe ut ifra en kognitiv forståelsesramme, men integrerer andre terapeutiske metoder og tilpasser behandlingen etter dine behov. Hun har en toårig videreutdanning i skjematerapi og har kompetanse på traumetilstander. Karolina holder seg faglig oppdatert og hun liker å bruke en konkret fremgangsmåte. 

Karolina jobber i SPIRE mandag ettermiddag og kveld.

 

post@spirepsykolog.no

Telefon: 46 12 46 14