top of page
Psykolog Kristiansand

Psykologene

Psykologene i SPIRE er medlemmer i Norsk psykologforening og forplikter seg til å følge prinsipperklæring for Norsk psykologforening. Felles for psykologene er et sterkt faglig engasjement og en opptatthet av å drive god og virksom psykoterapi. 

Psykolog Kristiansand
Tor André Fjellstad, psykologspesialist MNPF

Tor André er grunnlegger og daglig leder i SPIRE Psykologtjeneste. Han er utdannet ved Universitetet i Århus og Universitet i Bergen, og har siden endt utdannelse i 2010 arbeidet ved flere avdelinger på Sørlandet sykehus, som bedriftspsykolog i Stamina helse og som teamleder i Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Han har fullført et 5-årig spesialistløp, og er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i voksnes psykiske helse.

 

Tor André er levende opptatt av å drive god psykoterapi og motiveres av å se mennesker vokse. Han har en særlig interesse for relasjonelle og følelsesmessige utfordringer, og vektlegger det mellommenneskelige møtet i terapien. Tor André er i gang med spesialistutdannelse nummer to ved Norsk karakteranalytisk institutt, og kan i den forbindelse tilby langtidsterapi til redusert pris.​ Han har ellers kurs i traumebehandlingen EMDR, intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) og motiverende intervju-metodikken (MI). 

Som eneste psykolog i SPIRE med refusjonsordning, tilbyr han kun langtidsterapi til pasienter med henvisning.

Psykologer i Kristiansand
Psykolog Natalia Cieslinska.jpg
Psykolog Endre Molaug Eriksen.jpg
Psykolog Joe Michael Richard.jpg
Image by Inkredo Designer
Psykolog Yeganeh Hakimi.jpg
Psykolog Alina Helik.jpg
Henrik Michael Johansen, psykolog MNPF

Henrik har sin utdannelse fra Aalborg Universitet. Han kommer opprinnelig fra Danmark, men har siden 2013 bodd og arbeidet i Norge. Han har omfattende erfaring i arbeid med barn og unge, i tillegg til erfaring fra psykisk helsevern for voksne. I tillegg har han drevet en privatpraksis i Danmark, med bredt nedslagsfelt. I møtet med klientene lytter han til deres ønskemål, behov og tidligere erfaringer, som sammen med psykologisk kunnskap danner grunnlaget for terapien. Han har videreutdannelse i både psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi, i tillegg til at han snart har godkjent spesialiteten både i psykoterapi og i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

 

Henrik har i tillegg til det kliniske en interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi, som gjenspeiles i hans mangeårige erfaring som leder. Om du eller din bedrift er i behov av bistand til konflikthåndtering, omstillingsprosesser, coaching og veiledning, eller andre organisasjonspsykologiske oppgaver i privat og offentlig sektor, vil han kunne bistå dere med dette.

Natalia Cieslinska, psykologspesialist MNPF

Natalia kommer opprinnelig fra Polen og er utdannet ved Universitetet i Gdansk. Hun har siden 2011 jobbet i offentlig helsevesen, og har særlig kompetanse på rus- og avhengighetsbehandling. I tillegg til hennes spesialistutdanning i rus- og avhengighetspsykologi, har hun en toårig videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi, som gjør henne godt egnet til å møte et bredt spekter av utfordringer og vansker, blant annet traumeproblematikk.

 

I møtet med klienter er hun opptatt av at det skal føles trygt å snakke med henne, og hun vektlegger relasjonens betydning, så du kan kjenne deg møtt, sett og hørt. Hun bruker en eklektisk tilnærming, slik at terapien blir best mulig tilpasset dine behov

 

Natalia jobber fortrinnsvis på onsdag ettermiddag og kveld og tar gjerne imot polsktalende pasienter. Natalia slutter i SPIRE og jobbe frem til sommeren 2024.

Endre Molaug Eriksen, psykolog MNPF

Endre ble ferdig utdannet psykolog i 2017 fra Universitetet i Bergen, og arbeidet etter dette i spesialisthelsetjenesten. Han har bred erfaring fra gruppe- og individualterapi med voksne med ulike psykiske vansker, deriblant depresjon, angst, relasjonsvansker, stress, livskriser, identitet og selvfølelse, samt eksistensielle, åndelige og religiøse problemstillinger. 

Siden 2020 har Endre jobbet som privatpraktiserende psykolog. Han har en psykodynamisk forankring, men tilpasser behandlingen til den enkeltes ønsker og behov. Han er opptatt av å skape trygghet og tillit i terapirommet, slik at det er mulig å ha en åpen og ærlig dialog underveis – også om det terapeutiske samarbeidet.

Endre bytter jobb og jobber i  SPIRE Psykologtjeneste og jobber frem til sommeren 2024.

Joe Michael Richard, psykolog MNPF

Joe har jobbet som psykolog i spesialisthelsetjenesten siden 2015. Han har erfaring fra arbeid med mennesker i akutte kriser, samt utredning og behandling av av voksne, barn og ungdom. Han har interesse for krisepsykologi, personlighetpsykologi og kulturpsykologi, og arbeider med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi og dialektisk atferdsterapi utifra klientens ønsker og behov.

Joe jobber i SPIRE torsdag ettermiddag og kveld.

Kasia Bazylczyk, psykologspesialist MNPF

Kasia er psykolog og spesialist i klinisk voksen­psykologi med videre­utdan­ning i intensiv dynamisk kort­tids­terapi (ISTDP). I tillegg til arbeidet i SPIRE, jobber hun nå i Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV), med familiedynamikk og med behandling av vold i nære relasjoner. 

 

Kasia kommer opprinnelig fra Polen, men har siden 2014 bodd og arbeidet i Norge, og har dermed god tverrkulturell kompetanse. Hun er utdannet ved Universitetet SWPS i Sopot, og ved Universitet i Bergen. Siden 2014 har hun arbeidet med ulike problemstillinger i spesialisthelsetjenesten for voksne. 

 

ISTDP er en psykoterapeutisk retning som tilnærmer seg pasienten ved å kombinere omsorg med presisjon, for å bistå mennesker med å avklare egne behov og ønsker. Denne aktive og effektive metoden kan hjelpe deg å forstå hva som foregår på innsiden av deg, hva som skaper vansker, og hva står i veien for å ha en god relasjon med deg selv eller andre. 

 

Kasia jobber i SPIRE mandag ettermiddag. 

Yeganeh Hakimi, psykolog MNPF

Yeganeh er utdannet ved Universitet i England og Ungarn og har jobbet som psykolog i spesialisthelsetjenesten siden 2014, og hun har påbegynt spesialistutdanningen i rus- og avhengigetpsykologi. Hun har erfaring med et bredt spekter av utfordringer og vansker herunder angst og depresjon, og hun har spisskompetanse relasjonelle og personlighetsmesige vansker, samt rus- og avhengigehtsbehandling. Hun har multikulturell bakgrunn og snakker flytende engelsk og farsi, og har også interesse for kulturpsykologi og problemstillinger knyttet til diversitet i etnisk bakgrunn. Yeganeh møte er opptatt av å danne en god terapeutisk relasjon, så du kan oppleve trygghet og anerkjennelse i behandlingen. Hun har en eklektisk tilnærming og skreddersydd den med utgangspunkt i klientens behov og hennes faglige kompetanse. Hun tilbyr kort– og langtidsterapi, både individuelt og parterapi

Yeganeh jobber i SPIRE tirsdag og fredag.

Alina Helik, psykolog MNPF

Alina kommer opprinnelig fra Ukraina og er utdannet ved Jagiellonian University i Krakow, Polen. Hun har bred erfaring fra psykisk helsevern både i Polen og i Norge siden 2007. Alina har stor interessere for terapeutisk arbeid, og har en 4-årig videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi. Hun har lang erfaring med individualterapi med voksne pasienter som har følelsesmessige vansker, vansker i relasjoner med andre, depressive plager, angstlidelser, stemningslidelser og livskriser. Alina tilbyr både kort- og langtidsbehandling

I behandlingen er Alina opptatt av å skape en gjensidig tillitsfull relasjon, hvor du kan kjenne deg tilstrekkelig trygg til å arbeide med det som er vanskelig for deg.

Alina jobber i SPIRE på dagtid på onsdager.

 

post@spirepsykolog.no

Telefon: 46 12 46 14

 

bottom of page