Psykolog Kristiansand

Psykologene

Psykologene i SPIRE er medlemmer i Norsk psykologforening og forplikter seg til å følge prinsipperklæring for Norsk psykologforening. Felles for psykologene er et sterkt faglig engasjement og en opptatthet av å drive god og virksom psykoterapi. 

Tor André Fjellstad, psykologspesialist MNPF

Tor André er grunnlegger og daglig leder i SPIRE Psykologtjeneste. Han er utdannet ved Universitetet i Århus og Universitet i Bergen, og har siden endt utdannelse i 2010 arbeidet ved flere avdelinger på Sørlandet sykehus, som bedriftspsykolog i Stamina helse og som teamleder i Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Han har fullført et 5-årig spesialistløp, og er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i voksnes psykiske helse.

 

Tor André er levende opptatt av å drive god psykoterapi og motiveres av å se mennesker vokse. Han har en særlig interesse for relasjonelle og følelsesmessige utfordringer, og vektlegger det mellommenneskelige møtet i terapien. Tor André er i gang med spesialistutdannelse nummer to ved Norsk karakteranalytisk institutt, og kan i den forbindelse tilby langtidsterapi til redusert pris.​ Han har ellers kurs i traumebehandlingen EMDR, intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) og motiverende intervju-metodikken (MI). 

Som eneste psykolog i SPIRE med refusjonsordning, tilbyr han kun langtidsterapi til pasienter med henvisning.

Henrik Michael Johansen, psykolog MNPF

Henrik har sin utdannelse fra Aalborg Universitet. Han kommer opprinnelig fra Danmark, men har siden 2013 bodd og arbeidet i Norge. Han har omfattende erfaring i arbeid med barn og unge, i tillegg til erfaring fra psykisk helsevern for voksne. I tillegg har han drevet en privatpraksis i Danmark, med bredt nedslagsfelt. I møtet med klientene lytter han til deres ønskemål, behov og tidligere erfaringer, som sammen med psykologisk kunnskap danner grunnlaget for terapien. Han har videreutdannelse i både psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi, i tillegg til at han snart har godkjent spesialiteten både i psykoterapi og i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

 

Henrik har i tillegg til det kliniske en interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi, som gjenspeiles i hans mangeårige erfaring som leder. Om du eller din bedrift er i behov av bistand til konflikthåndtering, omstillingsprosesser, coaching og veiledning, eller andre organisasjonspsykologiske oppgaver i privat og offentlig sektor, vil han kunne bistå dere med dette.

Jorge Dinis, psykologspesialist MNPF

Jorge er utdannet ved Universitet Fernando Pessoa i Porto i Portugal, og ble ferdig med studiene i 2004. Siden den gang har han arbeidet i offentlig helsetjeneste og som privatpraktiserende psykolog både i Norge og utlandet. Han har erfaring med et bredt spekter av problemstillinger både barn, ungdom og voksne, og har i tillegg en spisskompetanse på traumetilstander og psykosomatikk. I terapien er Jorge opptatt av å skape varig endring og hjelpe klientene til å oppnå innsikt som kan ha betydning gjennom hele livet. Utover grunnutdanningen har han etterutdanning i sensomotorisk psykoterapi, traumebehandlingsformen EMDR og hypnoterapi. 

Jorge har permisjon fra SPIRE, men tar imot nye klienter fra august 2021.

Oscar André Berg, psykolog MNPF

Oscar André er utdannet ved NTNU og universitetet i Århus. Han har flere års erfaring fra arbeid med mennesker i krise, og med relasjonelle og følelsesmessige vansker. Oscar André er opptatt av hva det er som former mennesker til de vi blir, ved å forstå nåtiden i lys av de livserfaringer vi har. Metodisk interesserer han seg for skjematerapi og kognitiv terapi, og er særlig opptatt av behandling av angstlidelser. Han har påbegynt  en 5-årig spesialistutdanning i psykoterapi. Til daglig jobber han i psykisk helsevern for voksne, med mennesker med et bredt spekter av utfordringer og vansker.

Oscar André arbeider i SPIRE fortrinnsvis torsdag ettermiddag og kveld.

Fotografen er på vei!

Helene Wie Ludvigsen, psykolog MNPF

Helene er utdannet ved Universitetet i Tromsø og Københavns universitet. Hun har siden 2014 jobbet i spesialisthelsetjenesten der hun har særlig erfaring med mennesker i kriser og i akutte, psykologiske vansker. Hun spesialiserer seg i klinisk voksenpsykologi og jobber på dagtid med utredning og behandling av mennesker med psykoselidelser. Helene har en eklektisk tilnærming til terapi, hvor hun tilpasser terapien til dine ønsker og behov. I samarbeid med deg, søker hun å forstå og bistå deg i hvordan du kan arbeide med det som er vanskelig for deg.

 

Helene jobber i SPIRE fortrinnsvis tirsdag og torsdag ettermiddag og kveld..

Fotografen er på vei!

Fotografen er på vei!

Lill Monika Limyr-Grimeland, psykologspesialist MNPF

Monika er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har bred erfaring etter mer enn 15 år som psykolog. I spesialisthelestjenesten har hun arbeidet med både barn, ungdom, voksne og eldre, og kan hjelpe hjelpe med de fleste vansker, blant annet depresjon, angst, stress og traumer. I tillegg har hun kompetanse på foreldreveiledning og parterapi. I møte med klientene er hun opptatt av å etablere en trygg og tillitsfull relasjon, så du kan følge deg sett, møtt og hørt. Hun tilpasser behandlingen til den enkelte, og benytter tankegods fra blant annet kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, emosjonsonsfokusert behandling. Monika snakker godt engelsk, og tar gjerne imot engelsktalende klienter.

Monika jobber i SPIRE på dagtid mandager og onsdager.

Marte Edvartsen, psykolog MNPF

Marte er utdannet ved universitetet i Oslo, høgskolen i Innlandet og i Universitetet i Aarhus, og ble ferdig våren 2016. Siden da har hun arbeidet i spesialisthelsetjenesten for voksne. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av ulike angstlidelser, og 4-dagers-modellen. For tiden er hun i gang med spesialiseringsforløp innen psykoterapi, en retning som heter Emosjonsfokusert terapi. Denne metoden går ut på å utforske, søke å forstå, og endre vanskelige og fastlåste følelser på en empatisk måte. Hun har troen på at man lettere beveger seg når man føler seg trygg og forstått.

Marte jobber i SPIRE onsdag ettermiddag og kveld.

Fotografen er på vei!

Fotografen er på vei!

Natalia Cieslinska, psykolog MNPF

Natalia er ny i SPIRE, men har lang erfaring fra offentlig helsevesen. Følg med for mer informasjon om Natalia!

Fotografen er på vei!

Hans Jørgen Aaslie Hansen, psykolog MNPF

Hans Jørgen Aaslie Hansen er utdannet ved NTNU og universitetet i Århus. Spesialfeltet hans er behandling av angstlidelser, fobier, bekymringslidelse/GAD og tvangslidelse/OCD, både hos voksne og barn. Tidligere har han blant annet jobbet med 4-dagers behandling av OCD i Bergen (for barn og voksne) og 1 ukes behandling av sosialangst ved DPS Strømme. Metodisk interesserer Hans Jørgen seg for kognitiv terapi. Han er opptatt av å tilby virksom og effektiv terapi, tilpasset pasientenes behov. Hans Jørgen har jobbet i spesialisthelsetjenesten siden 2012. For tiden er han i gang med spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi.

Hans Jørgen jobber i SPIRE onsdag ettermiddag og kveld.

 

post@spirepsykolog.no

Telefon: 46 12 46 14