Psykolog Kristiansand

Psykologene

Psykologene i SPIRE er medlemmer i Norsk psykologforening og forplikter seg til å følge prinsipperklæring for Norsk psykologforening. Felles for psykologene er et sterkt faglig engasjement og en opptatthet av å drive god og virksom psykoterapi. 

Psykolog Kristiansand
Tor André Fjellstad, psykologspesialist MNPF

Tor André er grunnlegger og daglig leder i SPIRE Psykologtjeneste. Han er utdannet ved Universitetet i Århus og Universitet i Bergen, og har siden endt utdannelse i 2010 arbeidet ved flere avdelinger på Sørlandet sykehus, som bedriftspsykolog i Stamina helse og som teamleder i Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Han har fullført et 5-årig spesialistløp, og er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i voksnes psykiske helse.

 

Tor André er levende opptatt av å drive god psykoterapi og motiveres av å se mennesker vokse. Han har en særlig interesse for relasjonelle og følelsesmessige utfordringer, og vektlegger det mellommenneskelige møtet i terapien. Tor André er i gang med spesialistutdannelse nummer to ved Norsk karakteranalytisk institutt, og kan i den forbindelse tilby langtidsterapi til redusert pris.​ Han har ellers kurs i traumebehandlingen EMDR, intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) og motiverende intervju-metodikken (MI). 

Som eneste psykolog i SPIRE med refusjonsordning, tilbyr han kun langtidsterapi til pasienter med henvisning.

Psykologer i Kristiansand
Henrik Michael Johansen, psykolog MNPF

Henrik har sin utdannelse fra Aalborg Universitet. Han kommer opprinnelig fra Danmark, men har siden 2013 bodd og arbeidet i Norge. Han har omfattende erfaring i arbeid med barn og unge, i tillegg til erfaring fra psykisk helsevern for voksne. I tillegg har han drevet en privatpraksis i Danmark, med bredt nedslagsfelt. I møtet med klientene lytter han til deres ønskemål, behov og tidligere erfaringer, som sammen med psykologisk kunnskap danner grunnlaget for terapien. Han har videreutdannelse i både psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi, i tillegg til at han snart har godkjent spesialiteten både i psykoterapi og i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

 

Henrik har i tillegg til det kliniske en interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi, som gjenspeiles i hans mangeårige erfaring som leder. Om du eller din bedrift er i behov av bistand til konflikthåndtering, omstillingsprosesser, coaching og veiledning, eller andre organisasjonspsykologiske oppgaver i privat og offentlig sektor, vil han kunne bistå dere med dette.

Psykolog Helene Wie Ludvigsen.jpeg
Helene Wie Ludvigsen, psykolog MNPF

Helene er utdannet ved Universitetet i Tromsø og Københavns universitet. Hun har siden 2014 jobbet i spesialisthelsetjenesten der hun har særlig erfaring med mennesker i kriser og i akutte, psykologiske vansker. Hun spesialiserer seg i klinisk voksenpsykologi og jobber på dagtid med utredning og behandling av mennesker med psykoselidelser. Helene har en eklektisk tilnærming til terapi, hvor hun tilpasser terapien til dine ønsker og behov. I samarbeid med deg, søker hun å forstå og bistå deg i hvordan du kan arbeide med det som er vanskelig for deg.

Helene jobber i SPIRE på tirsdager og torsdag ettermiddag.

Psykolog Marte Edvartsen.jpg

Fotografen er på vei!

Psykolog Natalia Cieslinska.jpg
Psykolog Endre Molaug Eriksen.jpg
Psykolog Thea Kaland Ingebretsen.jpg
Marte Edvartsen, psykolog MNPF

Marte er utdannet ved universitetet i Oslo, høgskolen i Innlandet og i Universitetet i Aarhus, og ble ferdig våren 2016. Siden da har hun arbeidet i spesialisthelsetjenesten for voksne. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av ulike angstlidelser, og 4-dagers-modellen. For tiden er hun i gang med spesialiseringsforløp innen psykoterapi, en retning som heter Emosjonsfokusert terapi. Denne metoden går ut på å utforske, søke å forstå, og endre vanskelige og fastlåste følelser på en empatisk måte. Hun har troen på at man lettere beveger seg når man føler seg trygg og forstått.

Marte er i permisjon på ubestemt tid, og det er ikke mulig å bestille timer hos henne.

Natalia Cieslinska, psykolog MNPF

Natalia kommer opprinnelig fra Polen og er utdannet ved Universitetet i Gdansk. Hun har siden 2011 jobbet i offentlig helsevesen, og har særlig kompetanse på rus- og avhengighetsbehandling. Hun er i ferd med å ferdigstille spesialistutdannelsen i rus- og avhengighetspsykologi. I tillegg til hennes kompetanse på avhengiget, har hun en toårig videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi, som gjør henne godt egnet til å møte et bredt spekter av utfordringer og vansker, blant annet traumeproblematikk.

 

I møtet med klienter er hun opptatt av at det skal føles trygt å snakke med henne, og hun vektlegger relasjonens betydning, så du kan kjenne deg møtt, sett og hørt. Hun bruker en eklektisk tilnærming, slik at terapien blir best mulig tilpasset dine behov

 

Natalia jobber fortrinnsvis på onsdag ettermiddag og kveld og tar gjerne imot polsktalende pasienter. 

Endre Molaug Eriksen, psykolog MNPF

Endre ble ferdig utdannet psykolog i 2017 fra Universitetet i Bergen, og arbeidet etter dette i spesialisthelsetjenesten. Han har bred erfaring fra gruppe- og individualterapi med voksne med ulike psykiske vansker, deriblant depresjon, angst, relasjonsvansker, stress, livskriser, identitet og selvfølelse, samt eksistensielle, åndelige og religiøse problemstillinger. 

 

Siden 2020 har Endre jobbet som privatpraktiserende psykolog. Han har en psykodynamisk forankring, men tilpasser behandlingen til den enkeltes ønsker og behov. Han er opptatt av å skape trygghet og tillit i terapirommet, slik at det er mulig å ha en åpen og ærlig dialog underveis – også om det terapeutiske samarbeidet.

 

Endre tilbyr både korttids- og langtidsterapi, og jobber primært på dagtid med individualterapi for voksne.

Thea Kaland Ingebretsen, psykolog MNPF

Thea er utdannet ved Universitetet i Bergen, og ble ferdig våren 2020 og har siden da jobbet i spesialisthelsetjenesten for voksne. Hun har erfaring med utredning og behandling av ulike angstlidelser, 4-dagers modellen, kognitiv atferdsterapi og arbeid med barn og unge. Interessen for for psykoterapi gjenspeiles i valget av spesialiseringsforløp, hvor hun har valgt en fordypining i emosjonsfokusert terapi (EFT). Thea har interesse for arbeid med et bredt spekter av problemstillinger, blant annet angst, depresjon, stress, samliv og selvbildeproblematikk. Sammen med deg ønsker hun å utforske, etablere relasjon og trygghet i terapirommet, samt tilby verktøy som kan hjelpe deg i hverdagen. Hun tilpasser behandlingen til den enkelte, og benytter tankegods fra blant annet kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og emosjonsonsfokusert behandling.

Thea jobber i SPIRE mandag ettermiddag og kveld.

Psykolog Ingjerd Steinsland .jpg
Ingjerd Steinsland, psykolog MNPF

Ingjerd har sin utdannelse fra høgskolen i Lillehammer og Københavns universitet, og har jobbet som psykolog siden 2018 jobbet. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med rus- og avhengighetsbehandling, akutt psykisk helsevern og kriser, samt og behandling av barn og unge. 

 

Ingjerd interesserer seg for et bredt spekter av problemstillinger, som angst, depresjon, ensomhet, stress, personlig kriser, relasjonelle vansker og selvutvikling. Hun er opptatt av å skape et terapeutisk rom som skal kjennes trygt, og er opptatt av relasjonens betydning i behandlingen. I samarbeid med deg, tilpasser hun terapien, til det du ønsker hjelp til, så du kan kjenne deg møtt, sett og hørt. Ingjerd lar seg inspirerer av ulike former for terapi, men har en forkjærlighet for psykodynamisk, mentaliseringsbaset og metakogntiv terapi

Ingjerd jobber i SPIRE mandag ettermiddag og kveld, og enkelte dager på dagtid.

Psykolog Susanne Lia Løberg.jpg
Susanne Aabel Lia, psykolog MNPF

Susanne er utdannet ved NTNU og fullførte profesjonsstudiet i psykologi våren 2021. Fra sitt arbeid i spesialisthelsetjenesten, har hun erfaring med utredning og behandling av et bredt spekter av psykologiske vansker. Hun er spesielt interessert i depresjons- og angstbehandling, stressmestring, mestring av bekymringer, livsbelastninger, selvutvikling, og relasjonsvansker, i tillegg til pardynamikk og foreldreveiledning. Hun har særlig kompetanse på kognitiv og metakognitiv terapi, samt emosjonsfokusert foreldreveiledning, men er likevel opptatt av å skreddersy behandlingen så den passer til dine behov. Empati, trygghet og forståelse er sentralt i hennes behandlingstilnærming.

Susanne jobber i SPIRE onsdag ettermiddag og kveld.

Image by Arisa Chattasa
Joe Michael Richard, psykolog MNPF

Tekst kommer!

Joe jobber i SPIRE tirsdag ettermiddag og kveld.

 

post@spirepsykolog.no

Telefon: 46 12 46 14